<empty>
Kurs

Nytt liv i utlandet

Hjem fra utlandet

Norwegian culture

Første- og andre inntrykk

Etikk og kultur


Påmeldingskjema
Nytt liv i utlandet
Hjem fra utlandet
Norwegian culture
Neste kurs
Nytt liv i utlandet

2015
24 - 25 april
29 - 30 mai
26 - 27 juni


Norwegian culture

17. april


Repatriering

18. april


Første- og andre inntrykk

28.april


Flere kurs settes opp ved behov

 

 

 

Arbeider du internasjonalt?

God kommunikasjon, både på jobb og ellers, er kjernen til å løse situasjoner slik en ønsker. Kultur gjør all kommunikasjon enklere ved at alle er enige om alt fra form og innhold til underliggende verdier. Forståelse for disse forskjeller og evne til å bruke dem konstruktivt vil øke gjennomslagskraften betraktelig.

Kunnskap og forståelse for dette, vil bidra til at samarbeid i tverrkulturelle team går lettere, og at en kommuniserer bedre og mer effektivt med samarbeidspartnere fra andre kulturer.

For personer som flytter til et fremmed land i forbindelse med jobb, vil det å beherske ny kultur bidra til trivsel, mens mangel på slik kunnskap og forståelse kan føre tilet ønske å reise hjem snarest mulig.

Våre kurs dekker utfordringer knyttet til å jobbe i flerkulturelle team i hjemlandet og å flytte til utlandet forbindelse med jobb.

 

 

 

Logg inn:
Velg region på kartet

LinkedIn Facebook Facebook 


Motta nyhetsbrev
Navn:

E-post:

Rapport fra ASC studien

Bekymringer før utreise