<empty>
Kurs

Nytt liv i utlandet

Hjem fra utlandet

Norwegian culture

Første- og andre inntrykk

Etikk og kultur


Påmeldingskjema
Nytt liv i utlandet
Hjem fra utlandet
Norwegian culture
 
Neste kurs
Nytt liv i utlandet

2020

7. mars (ENG)
18. april
9. mai
13. juni

(Ta kontakt for flere datoer)


Norwegian culture

Ved behov


Repatriering

Ved behov


Første- og andre inntrykk

Ved behov


Flere kurs settes opp ved behov

 

 

Ta kontakt for priser

 


 

Er du på vei mot et "Nytt liv i utlandet"? Tiden før utreise er gjerne preget av høy aktivitet med mye som må på plass på kort tid.

Kurset "Nytt liv i utlandet" setter prosessen i perspektiv, gir svar og løsninger på viktige spørsmål, slik som barns utdanning, ledsager muligheter og hvordan kommunisere effektivt på tvers av kulturer. Kurset legger det meste til rette for en god start i utlandet.

Tidligere deltakere nevner ofte hvor mye tid de har spart og hvor mye bedre rustet de er som resultat av kurs.

Kurset er relevant uansett om det er første, andre, eller tredje gang du reiser ut, og dekker to hovedtema: de praktiske og de kulturelle sidene ved å etablere seg i et nytt land.

Kurset dekker både utfordringer og muligheter som følger med en utstasjonering
Kurset har en praktisk tilnærming og tilpasses din situasjon.

For arbeidstaker dekker kurset hvordan:

 • Håndtere vanlige reaksjoner
 • til å bosette seg i nye omgivelser
 • Skape et balansert sosialt og profesjonelt nettverk
 • Bruke kulturforståelse for å bedre samarbeide med kollegaer
 • Kommunisere effektivt med bruk av etikette, antrekk og skikk & bruk
 • Løse moralske utfordringer i hverdagen
 • Forstå rollen religion spiller i tilreiselandet
 • Legge til rette for retur til Norge

På kurset vil du  også få møte tidligere utstasjonerte som deler av sin erfaring om  sted reiser til og svarer på spørsmål du har. Ta gjerne med en liste med spørsmål!

Reiser du med ledsager tar kurset også for seg hvordan:

 • Planlegge og lette til rette for en meningsfylt hverdag for ledsager
 • Skape og ta muligheter
 • Legge til rette for tiden etter utstasjoneringen

Reiser du med barn tar kurset også for seg hvordan:

 • Håndtere barnas reaksjon til nye omgivelser
 • Velge rett skole, utdanningsopplegg og nivå
 • Vedlikeholde norske fag under utstasjoneringen

Tar du med barna på kurset, så har vi  et eget opplegg for dem; barna deles inn i grupper sammen med jevnaldrende barn og gjennom barnekurset dekkes mye av det samme som for voksne,  tilpasset barnas situasjon og alder. De får undervisning i praktisk språk, og for de litt eldre, øvelse på opptaksprøver, intervjuer og evt. søknader.

Om ikke annet er spesifisert, holdes kursene i Oslo området.

Se hva tidligere deltakere har sagt, med egne ord, om kurset på vår LinkedIn side:

Logg inn:
Velg region på kartet